We are apologize for the inconvenience but you need to download
more modern browser in order to be able to browse our page

Download Safari
Download Safari
Download Chrome
Download Chrome
Download Firefox
Download Firefox
Download IE 10+
Download IE 10+

Kültür ve Turizm Bakanlığından Seyahat Acentalarına Destek

T.C. Kültür ve Turizm Bakanlığı seyahat acentalarının aidat ödemelerine ilişkin yaptığı kanun değişikliğini duyurdu.

Kanuna göre;

Koronavirüs salgınından kaynaklanan nedenlerle faaliyetlerini yürütemeyen veya faaliyetlerinde aksama meydana gelen ve bu nedenle gelir kaybına uğrayan işletmeler ile salgının vatandaşlarımız üzerindeki olumsuz etkilerinin azaltılması ve çeşitli sektörler üzerindeki yükünün hafifletilmesi amacıyla çeşitli alacakların ertelenmesine, alınmamasına veya yapılandırılmasına yönelik düzenlemelerin yer aldığı 7244 sayılı “Yeni Koronavirüs (Kovid-19) Salgınının Ekonomik ve Sosyal Hayata Etkilerinin Azaltılması Hakkında Kanun ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılmasına Dair Kanun” 17.04.2020 tarih ve 31102 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe girmiştir.

7244 sayılı Kanun’un 1. maddesinin ı bendi “14.09.1972 tarihli ve 1618 sayılı Seyahat Acentaları ve Seyahat Acentaları Birliği Kanunu’nun 35. maddesinde düzenlenen yıllık aidat 2020 yılında alınmaz.” şeklinde olup anılan hüküm gereğince seyahat acentalarının 2020 yılı için aidat ödeme yükümlülüğü bulunmadığı ile ilgili düzenleme yapılmıştır.

Düzenlemenin konusu, “2020 yılı aidatları ödeme yükümlülüğü” olup düzenleme ile amaçlanan salgının seyahat acentaları üzerindeki etkilerinin azaltılmasıdır.

Bu kapsamda; aidatlarını ödememiş olan seyahat acentaları ile 7244 sayılı Kanun’un yürürlüğe girdiği 17.04.2020 tarihinden önce aidatlarını ödemiş olan seyahat acentaları arasında T.C. Anayasası’nın 10. maddesinin 10. maddesinde düzenlenmiş olan eşitlik ilkesine aykırı uygulamalara sebebiyet verilmeksizin 17.04.2020 tarihinden önce aidatlarını ödemiş olan seyahat acentalarına, ödemiş ödemiş oldukları aidat tutarlarının Türkiye Seyaha Acentaları Birliği tarafından iade edilmesi gerekmektedir.

Facebook yorumları